YEG, VJC, MIG, LMH, HVH, DND, FRM, DTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

34

CTCP Tập đoàn yeah1 (YEG): Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sở hữu 11.431.408 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2019.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ông Chu Việt Cường, Thành viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 68.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 29/8/2019.

Tổng CTCP Bảo hiểm quân đội (MIG): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đăng ký mua 650.000 cp. Trước giao dịch MBCapital sở hữu 8.101.936 cp (tỷ lệ 6,23%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/9 đến 2/10/2019.

CTCP Landmark Holding (LMH): Ông Hà Mạnh Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 280.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.551.080 cp (tỷ lệ 6,66%). Giao dịch thực hiện ngày 23/8/2019.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH): Ông Đỗ Huy Cường, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 2.377.341 cp (tỷ lệ 11,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/9 đến 4/10/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Lâm Đồng (DND): Bà TRần Thị Mỹ Dung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 474.800 cp (tỷ lệ 5,37%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DND, cùng thời gian, CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai đã mua 1.559.620 cp (tỷ lệ 17,65%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM): Bà Nguyễn Thị Mai Lan, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 248.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 692.000 cp (tỷ lệ 5,91%). Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2019.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 311.600 cp. Trước giao dịch ông Tốn Chương Dương sở hữu188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/9 đến 3/10/2019.