VPB, SIP, SDI, BWE, CTI, NTL, VTE, SUM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đã bán 200.000 cp và mua 658.687 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.125.247 cp (tỷ lệ 0,084%) lên 2.583.934 cp (tỷ lệ 0,102%). Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 30/8/2019.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, chị ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 3/10/2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng (SDI): Tập đoàn Vingroup (VIC) đã bán 5,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 112.800.300 cp (tỷ lệ 94%) xuống 107.400 cp (tỷ lệ 89,5%). Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2019.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc đã bán toàn bộ 1,5 triệu cp. Giao dịch thực hiện từ 3/9 đến 4/9/2019.

CTCP Cường Thuận Idico (CTI): Bà Trương Hồng Loan, Phó TGĐ, đăng ký mua 700.000 cp. Trước giao dịch bà Loan sở hữu 1.627.430 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 7/10/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTI, ngày 28/8/2019, quỹ ngoại Asam Vietnam Equity Balanced Hedge Fund 3 đã mua 1.787.690 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 nhà đầu tư liên quan từ 4.399.910 cp (tỷ lệ 6,98%) lên 6.187.600 cp (tỷ lệ 9,82%).

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ ông Đinh Đức Tiệp, Phó TGĐ, đăng ký bán 1,8 triệu cp trong tổng số 10.999.630 cp (tỷ lệ 18,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 10/9 đến 9/10/2019.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): CTCP Thương mại Phương Trung đã bán 1.481.544 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.225.584 cp (tỷ lệ 27,09%) xuống 2.744.040 cp (tỷ lệ 17,59%). Giao dịch thực hiện ngày 28/8/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTE, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ bà Vũ Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc, đã mua 1.481.544 cp (tỷ lệ 9,5%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Lan không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 22/8 đến 29/8/2019.

CTCP Đo đạc và Khoáng sản (SUM): Ông Lê Phương Châm, Phó TGĐ, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Châm sở hữu 48.440 cp (tỷ lệ 2,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 2/10/2019.