Pakistan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019

12

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè trong tháng 8/2019 đạt 12,3 nghìn tấn, trị giá 22,8 triệu USD, giảm 2,7% về lượng, nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong tháng 8/2019 đạt 1.840,9 USD/tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, chè xuất khẩu đạt 81,3 nghìn tấn, trị giá 144,56 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 9,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 1.777,7 USD/tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè sang 2 thị trường lớn nhất là Pakistan và Đài Loan tăng so với cùng kỳ năm 2018; trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nga, Indonesia… lại giảm.

Pakistan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019, đạt 26,1 nghìn tấn, trị giá 52,77 triệu USD, tăng 26,5% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, xuất khẩu chè sang thị trường Philippines tăng mạnh cả về lượng và trị giá trong 8 tháng đầu năm 2019, đạt 727 tấn, trị giá 1,89 triệu USD, tăng 63% về lượng và tăng 66,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ ba, mặc dù lượng chè xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh, nhưng giá xuất khẩu bình quân chè sang thị trường Trung Quốc đạt 3.534,3 USD/tấn, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2018, nên trị giá xuất khẩu chè sang Trung Quốc đạt 18,07 triệu USD, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu chè sang thị trường Mỹ cũng có lượng giảm và trị giá tăng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng.