Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

29

CTCP Coteccons (CTD): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2019.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): Ngày 19/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 23/10/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2018 tỷ lệ 5%.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 27/9/2019.

CTCP Phát triển công viên Cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2019.

CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2019.